ISO 9001 on kehys laadunhallinnan johtamiselle

Jaa sivu:

Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle. ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi.

Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.

ISO 9001 -standardin perusrakenteeseen kuuluvat johdon vastuu, resurssien ja prosessien hallinta sekä jatkuva mittaaminen, analysointi ja parantaminen – auditoinnit, prosessien valvonta ja jatkuva parantaminen mukaan lukien.

Standardi uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen taustalla on yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuminen.  ISO 9001 laadittiin alun perin tuotanto- ja teollisuussektoreiden tarpeisiin. Toimintaympäristö on nykyisin aivan erilainen, samoin organisaatioiden toimintatavat ja käytännöt.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Uudistetun standardin lähestymistapa on nyt riskilähtöinen. Ajatusmalli ”johdon edustajasta” häviää kokonaan. Tieto on tärkeä sekä hallittava voimavara. Yksinkertaistamalla käsitteitä ja sanastoa ISO 9001:stä haluttiin tehdä myös kaikille muille aloille ja eri kokoisille organisaatioille, esimerkiksi palvelualoille soveltuva standardi.

ISO 9001 -standardissa uusittiin seuraavia asioita:

 • Vaatimukset jäsenneltiin kokonaisuuksittain, jolloin yksityiskohtaiselle toteutukselle jää jouston ja valinnanvaraa.
 • Riskienhallintaa (tunnistaminen, määrittely ja hallinta) on korostettu ja tarkennettu.
 • Ylimmän johdon sitoutumista laadun tavoittelemiseen on vahvistettu, jolloin johto ei voi ulkoistaa vastuuta laadusta.
 • Sanastoa ja käsitteitä yksinkertaistettu, jolloin standardi soveltuu entistä useammalle alalle.
 • Ei vaadita enää ajantasaista laatukäsikirjaa, asiakirjojen dokumentointi, ylläpito ja säilyttäminen kuitenkin tarpeellista.
 • Enemmän huomiota toimintaympäristöön (analysointi, sidosryhmien tunnistaminen ja niiden odotusten täyttäminen).
 • Tiedosta on tullut avain onnistuneiden hankkeiden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Laadunhallinnan ISO 9001 on käytetyin hallintajärjestelmä. Sen mukaisesta järjestelmästä annettuja sertifikaatteja oli maailmalla vuoden 2015 lopussa runsaat miljoona. Eniten ISO 9000 -sertifikaatteja on myönnetty Kiinassa. Seuraavina Top 10 -listalla olivat Italia, Saksa, Japani, Britannia, Intia, Yhdysvallat, Espanja, Ranska ja Romania. 

Suomessa ISO 9001 sertifikaatteja oli 2 596 (2 648 v. 2014).  Eniten sertifikaatteja on Suomessa metallituotteiden valmistuksessa, toiseksi eniten koneiden valmistuksessa, kolmanneksi eniten elektroniikkateollisuudessa, neljänneksi eniten rakentamisessa ja viidenneksi eniten kaupan yrityksissä.

Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

Mitä hyötyä yritykselle on ISO 9001 -standardista?

 • Varmistaa, että yritys pystyy jatkuvasti tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä tuotteita tai palveluja
 • Tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
 • Kasvattaa asiakkaiden luottamusta yritykseen
 • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista
 • Selkeyttää vastuunjakoa
 • Parantaa riskienhallintaa
 • Toimii työkaluna toimittajasuhteiden kehittämisessä
 • Parantaa muutostenhallintaa
 • Vähentää virheitä ja poikkeamia
 • Vähentää laatukustannuksia
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden sitoutumista yritykseen

Hyötyjä ISO 9001 -sertifikaatista:

 • Tukee yrityskuvan rakentamisessa (sertifiointimerkintää voi käyttää mm. markkinointiviestinnässä)
 • Sertifikaatti on tunnustettu kaikkialla maailmassa – auttaa kansainvälisessä kilpailussa
 • Sertifikaatti on ulkopuolisen tahon myöntämä luotettava osoitus siitä, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä

ISO-standardit tutuksi!

Responsia

Tilaa asiantuntijaltamme yrityksellesi räätälöity koulutus ISO 9001 -standardista ja sen hyödyistä yrityksellesi.

haluatko tietää, kuinka lähellä yrityksesi tämänhetkinen toiminta on jo ISO 9001 -standardin vaatimuksia? Tilaa samalla GAP-analyysi!

www.responsia.fi/ota-yhteytta

Perusasiat kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi standardeihin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Perusasiat videona

Voit myös katsoa perustietopaketin videomuodossa.

Pro Laadunhallinta -palvelun esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinnan esittely

Pro Laadunhallinnan tueksi olemme kehittäneet riskien arviointiin keskittyvän Pro Riskienhallinta -palvelun. Katso sen esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Scroll to Top