ISO 9001 on kehys laadunhallinnan johtamiselle

UUTTA! Pro Laadunhallinnan laaja versio Tutustu laadunhallintatyökaluun

Yleistä ISO 9001 -standardista

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle. ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi.

Standardin avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.

ISO 9001 -standardin perusrakenteeseen kuuluvat johdon vastuu, resurssien ja prosessien hallinta sekä jatkuva mittaaminen, analysointi ja parantaminen – auditoinnit, prosessien valvonta ja jatkuva parantaminen mukaan lukien

Standardi uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen taustalla on yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuminen.  ISO 9001 laadittiin alun perin tuotanto- ja teollisuussektoreiden tarpeisiin. Toimintaympäristö on nykyisin aivan erilainen, samoin organisaatioiden toimintatavat ja käytännöt.

Uudistetun standardin lähestymistapa on nyt riskilähtöinen. Ajatusmalli ”johdon edustajasta” häviää kokonaan. Tieto on tärkeä sekä hallittava voimavara. Yksinkertaistamalla käsitteitä ja sanastoa ISO 9001:stä haluttiin tehdä myös kaikille muille aloille ja eri kokoisille organisaatioille, esimerkiksi palvelualoille soveltuva standardi.

ISO 9001 -standardissa uusittiin seuraavia asioita:

 • Vaatimukset jäsenneltiin kokonaisuuksittain, jolloin yksityiskohtaiselle toteutukselle jää jouston ja valinnanvaraa.
 • Riskienhallintaa (tunnistaminen, määrittely ja hallinta) on korostettu ja tarkennettu.
 • Ylimmän johdon sitoutumista laadun tavoittelemiseen on vahvistettu, jolloin johto ei voi ulkoistaa vastuuta laadusta.
 • Sanastoa ja käsitteitä yksinkertaistettu, jolloin standardi soveltuu entistä useammalle alalle.
 • Ei vaadita enää ajantasaista laatukäsikirjaa, asiakirjojen dokumentointi, ylläpito ja säilyttäminen kuitenkin tarpeellista.
 • Enemmän huomiota toimintaympäristöön (analysointi, sidosryhmien tunnistaminen ja niiden odotusten täyttäminen).
 • Tiedosta on tullut avain onnistuneiden hankkeiden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Laadunhallinnan ISO 9001 on käytetyin hallintajärjestelmä. Sen mukaisesta järjestelmästä annettuja sertifikaatteja oli maailmalla vuoden 2015 lopussa runsaat miljoona. Eniten ISO 9000 -sertifikaatteja on myönnetty Kiinassa. Seuraavina Top 10 -listalla olivat Italia, Saksa, Japani, Britannia, Intia, Yhdysvallat, Espanja, Ranska ja Romania. 

Suomessa ISO 9001 sertifikaatteja oli 2 596 (2 648 v. 2014).  Eniten sertifikaatteja on Suomessa metallituotteiden valmistuksessa, toiseksi eniten koneiden valmistuksessa, kolmanneksi eniten elektroniikkateollisuudessa, neljänneksi eniten rakentamisessa ja viidenneksi eniten kaupan yrityksissä.

Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

Mitä hyötyä yritykselle on ISO 9001 -standardista? 

 • Varmistaa, että yritys pystyy jatkuvasti tuottamaan asiakkaiden tarpeet täyttäviä tuotteita tai palveluja
 • Tukee toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
 • Kasvattaa asiakkaiden luottamusta yritykseen
 • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista
 • Selkeyttää vastuunjakoa
 • Parantaa riskienhallintaa
 • Toimii työkaluna toimittajasuhteiden kehittämisessä
 • Parantaa muutostenhallintaa
 • Vähentää virheitä ja poikkeamia
 • Vähentää laatukustannuksia
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden sitoutumista yritykseen

Hyötyjä ISO 9001 -sertifikaatista:

 • Tukee yrityskuvan rakentamisessa (sertifiointimerkintää voi käyttää mm. markkinointiviestinnässä)
 • Sertifikaatti on tunnustettu kaikkialla maailmassa – auttaa kansainvälisessä kilpailussa
 • Sertifikaatti on ulkopuolisen tahon myöntämä luotettava osoitus siitä, että yritys toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä

 


 

ISO 9001 -standardi tutuksi! 

Tilaa asiantuntijaltamme yrityksellesi räätälöity koulutus ISO 9001 -standardista ja sen hyödyistä yrityksellesi.

 • haluatko tietää, kuinka lähellä yrityksesi tämänhetkinen toiminta on jo ISO 9001 -standardin vaatimuksia? Tilaa samalla GAP-analyysi!

https://www.responsia.fi/ota-yhteytta/

 


 

Perusasiat kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi standardeihin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Perusasiat videona

Voit myös katsoa perustietopaketin videomuodossa.

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinnan esittely

Pro Laadunhallinnan tueksi olemme kehittäneet riskien arviointiin keskittyvän Pro Riskienhallinta -palvelun. Katso sen esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Laadunhallinnan logo

Pro Laadunhallinta on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voi hallinnoida monipuolisesti erilaisia laatujärjestelmiä samalla työkalulla

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Mahdollisuus hallinnoida useita standardeja/järjestelmiä

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

Palvelua toteuttamassa